Koodeks

Klubi MajandusMagister head tavad

Head tavad kehtivad kõigil klubi poolt korraldavatel üritustel.
Võimalike juhtumite lahendamise korraldab klubi juhatus, kõiki asjaosalisi kaasates.

ÜRITUSED
Üritusest osavõtja käitub kooskõlas üldtunnustatud eetika ja moraaliga ning ei tekita oma käitumisega kahju klubi ega TTÜ mainele.
Osavõtja vastutab moraalselt ja materiaalselt oma tegevuse eest.
Majutuskohtade üle on valikuõigus osalejal, kes on varem kohal. Voodikohtade eelnevat reserveerimist ei toimu. Eeltoodu kehtib, kui projektimeeskond ei kehtesta teisiti.

ÜRITUSTE FOTOD
Klubi poolt korraldatavatel üritustel on klubi poolt ka korraldatud fotografeerimine klubi fotokogu tarbeks. Iga üritusest osavõtja peab arvestama võimalusega, et klubi internetilehele võidakse üles panna ka temast tehtud fotosid.
Kõik fotode tegijad arvestavad igaühe õigusega privaatsusele ning ei jaga/avalda fotosid, mis võivad fotodel jäädvustatud inimeste mainet kahjustada või olla neile ebameeldivad. Juhul, kui siiski on mõni selline foto avaldatud, palun sellest teatada magister(ät)magister.ee ning see eemaldatakse.
Üritustel tehtud fotosid võib kõigile kättesaadavalt üles panna vaid klubiveebi fotokogus. Teistel internetilehtedel (n. Picasso, Nagi jms) võib fotosid avaldada vaid parooliga kaitstult (st et fotod ei oleks kolmandatele isikutele kättesaadavad).